suripics.com

 
 

 

Home
Paramaribo
Oudjaar 2004
Oudjaar 2005
Onafhankelijkheid
Strand van Coronie
Recreatie Oorden
Blanche Marie
Marinalex
White Beach
Galibi
Jaw Jaw
Boerderij  Suriname
Surinaamse Dieren
Caraibisch gebied
Trinidad
Oude fotos van Cuba
Aruba
Foto's van St Lucia
Boottocht St Lucia
Uitzicht Kabelbaan
Stranden van St Lucia
St Lucia Pigeon Island foto
St Lucia
 
 
  
  • Heel oude foto's van Suriname en het Caraibisch gebied

De ruine van het Court-house (raadhuis) te Port of Spain Trinidad. Het mooie gebouw werd den 25 Maart 1903, terwijl de kolonialen raad er in vergaderde door een troep opstandelingen in brand gestoken, daar zij ontevreden waren over een nieuwe belastingmaatregel. De brandweer, die vlak tegenover het gebouw gelegen was, kon niet uitrukken daar de opstandelingen de brandweerkazerne belegerde, totdat alles uitbrandde en het gehele archief der stad vernietigd werd. Tijdens deze gebeurtenis lag het Nederlandse oorlogschip deRuiter op de rede. Bij bezoekvan de Kortenaer aan deze stad was men druk bezig het gebouw weder op te bouwen.

De stenen muziek koepel op het Balcon te Havana. Het balcon is een mooie
Boulevard, waar enige malen s’ weeks van 8 tot 10 uur s’ avonds een concert
Word gegeven door het stedelijk muziekkorps waarvan de bijwoning een
heerlijke ontspanning is.
 

Leden der toneel- en gymnastiekvereniging Egbert Heeuwig Kortenaer
(zie nr. 68)

Het voorschip van H.H. Kortenaer in zee.

Gedeelte van den “Botanical garden” te Port of Spain, Trinidad.

Een plein te Fort de France, Martique

Groep onderofficieren van H.H. Kortenaer

Inlandse feestvierenden te Trinidad.

Sint Marten

Een merkwaardig grote boom op de Savanah te Port of Spain, Trinidad.

Gezicht over de rede van Havana

De groote ponton-brug over de haven te Curacao

De markt aan den Waterkant te Paramaribo

. Ene “farm” op Trinidad.

.Britisch-Indische vrouwen te Trinidad.


Tijdens een middag-concert in het Queenspark te Hamilton, Bermuda.

Nog eens het wrak van de Naine. (zie no. 85 en 86)

Tijdens het verblijf van de Kortenaer te Havana in Maart 1905, brak er brand uit in eene groote schuit, met mais enz. Volgeladen, die gesmeerd lag aan de kade. De brand nam zodanig in hevigheid toe dat men bevreesd werd dat de groote stapels koopwaren aan den wal vuur zouden vatten, zodat het brandende vaartuig naar ene afgelegen hoek van de haven werd gesleept, waar men het liet uitbranden.
 

De reede van Fort de France Martinique.

De cathedral te Hamilton Bermuda

Ene suikerfabriek op Trinidad.

De Klip bij den Kolensteiger in de haven van Curacao.

 

. Halte van den electrischen tram op een weg buiten Port of Spain, Trinidad.

 

Een weg te Hamilton, Bermuda

Sint Martin (Ned. West-Indie)

 

Hoe St. Pierre de Martinique er na de verwoesting uitziet. Zie no. 36 en 81.

 

Ene Surinaamsche vrouw in de kotto-dracht.

 

Het wrak van het Amerikaanse oorlogsschip Naine in de haven van Havana
Dit schip zonk in den nacht van 6 op 7 februari 1893 tengevolge van het springen van een mijn die onder het schip was aangelegd. De Amerikanen gaven de schuld aan de Spanjaarden die destijds over Cuba heerschten en tengevolge hiervan ontstond de Spaans-Amerikaansche oorlog. 254 menschen werden gedood en vele anderen gewond, slechts 19 waren geheel ongedeerd. Het schip had ene waarde van 5 miljoen dollars. Enige schepelingen van de Kortenaer bezoeken hier het wrak, terwijl de Kortenaer op den achtergrond zichtbaar is.
 

84. H.H. Kortemaer gemeerd op een boei in de bani van Port Castries te Santa Lucia.

Ene weg te Hamilton

Surinaamsche jongen

81. St. Pierre, Martinique gedurende de verwoesting (zie w. 26)

80. Westelijke zijde van de haven van Curacao.

79. Gastelijke zijde van de haven van Curacao met N.W. Kortennet aan den kolensteiger.

Aanleg van den Kolonialen spoorweg te Suriname.

77. Surinaamsche begrafenis te Paramaribo. Ene teraardebestelling word daar begeleid door een heelen stoet verwanten en vrienden, gekleed in het wit, voorafgegaan door enige gehuurde huile balken, die tot taak hebben tranen met tanden te storten ter nagedachtenis van den afgestorvene.

76. De onderofficieren van nr. 49 en 69, hun vreedzaamheid weder teruggevonden hebbende, in het Queen Park ten Hamilton.

75. Aanlegplaats te Port of Spain, Trinidad.

Britisch Indisch koopman te Trinidad.

73. Hamilton op een afstand vanaf een heuvel gezien.

72. Aan het strand te Trinidad.

71. In de haan te Havana.

70. Het princesje Hotel te Hamilton, een der voornaamste vreemdelingen hotels van Bermuda. In den drukken toeristentijd komt er dikwijls plaats te kort en word dan een mailboot afgehuurd die voor het hotel ene ligplaats krijgt, teneinde de logeergasten te herbergen.

69. Dezelfde onderofficieren van Nr. 49, die op hunne wandeling te Bermuda op een verlaten veld een ander draaimolen ontdekten en voor een ogenblik het vreedzame van nr. 49 op zijde stelden.

 

67. Een der bruggen die de verschillende eilanden van de Bermuda-groep onderling verbinden.

66. Ene straat te Santa Lucia.

65. Sint Eustatius.

64. Hoek op het gouvernementsplein te Paramaribo

63. Roeiwedstrijd te Paramaribo op de Suriname rivier ter gelegenheid van Koningin’s verjaardag vanaf het schip gezien.

62. Hindostanen te Paramaribo. De Hindostanen zijn Britsch-Indiers die op contract geimmigreerd worden.

61. De landingsdivisie van H.H. Kortenaar aan het excerceren op het gouvernementsplein te Paramaribo. Men ziet het schip op den achtergrond.

60. De Saramaccastraat te Paramaribo.

59. Draaimolen te Paramaribo op Koningin’s verjaardag. De commandant en officieren van H.U. Kortenaar gaan den gouverneur complimenteren.

58. De waterkant te Paramaribo naar den anderen kant op gezien.

57. De Waterkant te Paramaribo op Koningin’s verjaardag.

Jodenbreestraat te Paramaribo

55. Gouvernementsplein te Paramaribo.

54. Optocht der marktvrouwen te Paramaribo op Koning’s verjaardag op weg naar den gouverneur een ovatie te brengen.

53. Parade van het garnizoen en de schutterij te Paramaribo ter gelegenheid van Koningin verjaardag.

52. Bermuda bij maanlicht.

51. Het droogdok te Fort de France, Martique op den achtergrond in de Mont-Pelie eventjes zichtbaar.

50. Onder gedeelte van de Savannah te Fort de France, Martinique. (zie nr. 41)

 

49. Na een zeiltochtjes van een tiental onderrofficieren van Crasfy Bay (ligplaats van het schip) naar Hamilton maakten zij een wandeling in de omstreken der stad. Hier zijn zij gekiekt, vreedzaam van de schoone natuur genietende.

48. Ondergetekende aan ‘t kuieren langs een trofchen rotsen gezaagden weg te Hamilton Bermuda.

47. Langs de oevers van Bermuda.

45. Het Nederlandsch West-Indische-eiland Sint-Eustatius.

44. Marine-Square te Port of Spain Trinidad

43. De vrienden Roovers en vader op een uitstapje te Bermuda.

42. Een opgetooide wagen ter gelegenheid van het Carnaval te Havana (Cuba)

41. De Savannah te Fort de France, Martinique

39. Hamilton, de hoofdstad van Bermuda.

38. Baai van Port Pastries, Santa Lucia.

De Canadeesche bark “Eva Lynch” die door het Kortemeer op den Jr. Juni 1903 in de
ruimte werd gesleept, daar het schip door het wegdrijven van haar anker in de strand
groot- en klein Bonaire op een lager bezet zat.
 

St. Pierre, de stad op Martinique, die in Mei 1902 door ene vreselijke uitbarsting van
den vuur. Komt die geheel werd vernietigd en onder de ash en lava werd begraven,
bij welke ramp ongeveer 30.000 menschen omkomen.
 

Het fort Zeelandia te Paramaribo. Het fort Zeelandia bevat de kazernegebouwen van
het garnizoen met toebehoren, officierswoningen, garnizoensbakkerij, het burgerlijk
en militair huis van arrest, enz.
 

 

Wat er te zien is van het Nederl. West Indische eiland Saba, wanneer men het vanaf
de reedo bekijkt.
 

Steenen brug in de Groote Combe, Paramaribo.

Bani van Port Castries, Santa Lucia

Gouvernementshuis (woning van den gouverneur van Suriname) te Paramaribo.

Het Kortemeer aan den kolensteiger in de haven van Curacao.

Baai van Port Castries Santa Lucia

Aanlegplaats te St. Martin (West-Indie)

Jusfchen de Bergen te Santa Lucia.

. Fort de France op Martinique

Hoe in ‘t algemeen de huizen te Santa Lucia eruitzien.

Steenbakkersgracht te Paramaribo.

Vruchtenverkoopstertje te Paramaribo.

 

Bermundo.

Palmbomen en gedenkteken van Josephine de Beanharmaid, (ex-gemalin van
Napoleon I) te Martinique, waar zij werd geboren.
 

Het Manigat te Curacao.

 

Hindostaanse vrouw te Trinidad gekleed op Indiase wijze (zie plaat 12)

 

Kortnaer van achteren gezien

Het Kortemeer in het droogdok te Fort de France Martinique of zijnde gezien (zie
plaat 10)
 

 

 

Google

 

 
 

SuriPics.com, Copyright © 2005-2011. All rights reserved

Hit Counter